หนังสือทั่วไป
66 หน้า
หนังสือทั่วไป
159 หน้า
หนังสือทั่วไป
127 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
(20), 139 หน้า : ภาพประกอบ + 1 ซีดีรอม.
หนังสือทั่วไป
205 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
244 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
352 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.
หนังสือทั่วไป
333 หน้า
หนังสือทั่วไป
585 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
224 หน้า
หนังสือทั่วไป
439 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
124 หน้า : ภาพประกอบ
    วิวัฒนาการของจิตวิทยาการสื่อสาร : จากฟรอยด์ถึงลาชาร์สเฟลด์ :- จิตวิเคราะห์กับการสื่อสาร --สำนักมาร์กซิสต์กับจิตวิทยาการสื่อสาร -- แฮแบร์ต มาร์คุส (Herbert Marcuse) และเอริช ฟรอมม์ (Erich Fromm) กับจิตวิทยาการสื่อสาร -- สำนักพาโล อัลโต (Palo Alto School) และชิคาโก (Chicago School) กับจิตวิทยาการสื่อส
วิวัฒนาการของจิตวิทยาการสื่อสาร : จากฟรอยด์ถึงลาชาร์สเฟลด์ :- จิตวิเคราะห์กับการสื่อสาร --สำนักมาร์กซิสต์กับจิตวิทยาการสื่อสาร -- แฮแบร์ต มาร์คุส (Herbert Marcuse) และเอริช ฟรอมม์ (Erich Fromm) กับจิตวิทยาการสื่อสาร -- สำนักพาโล อัลโต (Palo Alto School) และชิคาโก (Chicago School) กับจิตวิทยาการสื่อส