หนังสือทั่วไป
101 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
143, (7) หน้า : ภาพประกอบ