หนังสือทั่วไป
223 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
271 หน้า : ภาพประกอบสี ; 25 ซม.