หนังสือทั่วไป
120 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
80 หน้า : ภาพประกอบสี
  อุทิศแด่ คุณหญิงสอาดจิตต์ วรสุนทโรสถ ผู้เป็นมารดา
อุทิศแด่ คุณหญิงสอาดจิตต์ วรสุนทโรสถ ผู้เป็นมารดา
หนังสือทั่วไป
116 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
286 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
240 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บานแพนก
 • บานแพนกเดิม
 • เตภูมิกถา
 • นรกภูมิ
 • ติรัจฉานภูมิ
 • เปตภูมิ
 • อสุรกายภูมิ
 • มนุสสภูมิ
หนังสือทั่วไป
214 หน้า ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
143, (7) หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
263 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • กลับมีชีวิต
 • ขุมทรัพย์
 • ดังที่มันเป็น
 • ภาคผนวก
หนังสือทั่วไป
675 หน้า
หนังสือทั่วไป
193 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
148 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.