หนังสือทั่วไป
1243 หน้า ; 30 ซม.
  การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 11 (พ.ศ. 2553) 25-26 พฤศจิกายน 2553 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 11 (พ.ศ. 2553) 25-26 พฤศจิกายน 2553 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หนังสือทั่วไป
2657 หน้า ; 30 ซม.
  การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 (พ.ศ. 2553) 25-26 พฤศจิกายน 2553 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 (พ.ศ. 2553) 25-26 พฤศจิกายน 2553 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หนังสือทั่วไป
235 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
141 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
256 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
279 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
276 หน้า
หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
119 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
118 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
123 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
256 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
218 หน้า
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. + 1 CD-ROM
หนังสือทั่วไป
196 หน้า : ภาพประกอบสี
  จัดพิมพ์เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554
จัดพิมพ์เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554
หนังสือทั่วไป
127 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
200 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
79 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
99 หน้า
หนังสือทั่วไป
128 หน้า
หนังสือทั่วไป
136 หน้า ภาพประกอบสี :
หนังสือทั่วไป
320 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
211 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
167 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่
หนังสือทั่วไป
179 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
208 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
255 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
300 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
336 หน้า
หนังสือทั่วไป
173 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
318 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
152 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
xiv, 384 หน้า ; 21 ซม. + 1 ซีดี-รอม
หนังสือทั่วไป
391 หน้า ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป
 • มาตรา 4 การใช้บังคับกฎหมาย
 • การตีความกฎหมาย
 • การอุดช่องว่างกฎหมายไทย
 • กำรอุดช่องว่างกฎหมายตามประมวลแพ่งและพาณิชย์
 • คำพิพากษาฎีกา มาตรา 4
 • มาตรา 5 หลักสุจริต
หนังสือทั่วไป
(ฉ), 693 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
(ฉ), 556 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
(ซ), 535 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
(ช), 544 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
256 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
708 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
720 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
719 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
707 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
712 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
107 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
717 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
136 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
208 หน้า : ภาพประกอบ ; 14 ซม.
หนังสือทั่วไป
223 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
262 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
156 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
144 หน้า
หนังสือทั่วไป
186 หน้า
หนังสือทั่วไป
236 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
124 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • สารบัญ : กว่าจะมาเป็นณรงค์วิทย์ แสนทอง วิทยากร ที่ปรึกษา และนักเขียนอิสระ
 • แนะนำอาชีพ วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียนอิสระอาชีพวิทยากร
 • ข้อคิดและประสบการณ์ของตนที่ทำอาชีพ วิทยากร ที่ปรึกษา และนักเขียนอิสระ.
หนังสือทั่วไป
296 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
408 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
394 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
(9) 124 หน้า
หนังสือทั่วไป
223 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
308 หน้า
หนังสือทั่วไป
305 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 25 ซม.
หนังสือทั่วไป
(10), 5, 40 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
111 หน้า : ภาพสี, แผนที่ ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
122 หน้า : ภาพสี, แผนที่ ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
140 หน้า : ภาพสี, แผนที่ ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
90 หน้า : ภาพสี, แผนที่ ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
177 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
264 หน้า : ตารางประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
271 บาท
หนังสือทั่วไป
194 หน้า
  นำเสนอการบริหารแบบจีนในเรื่องของการตัดสินข้อพิพาทด้วยหลักวิธีคิด วิธีสืบสวนและสอบสวน ด้วยไหวพริบ ปฏิภาณ ด้วยเรื่องราวในประวัติศาสตร์จีนที่เป็นอุทาหรณ์สอนใจ และบางเรื่องราวก็แสดงให้เห็นไหวพริบปฏิภาณในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงในเรื่องราวต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการตัดสินของกระบวนการยุติธรรม หรือแม้แ
นำเสนอการบริหารแบบจีนในเรื่องของการตัดสินข้อพิพาทด้วยหลักวิธีคิด วิธีสืบสวนและสอบสวน ด้วยไหวพริบ ปฏิภาณ ด้วยเรื่องราวในประวัติศาสตร์จีนที่เป็นอุทาหรณ์สอนใจ และบางเรื่องราวก็แสดงให้เห็นไหวพริบปฏิภาณในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงในเรื่องราวต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการตัดสินของกระบวนการยุติธรรม หรือแม้แ
หนังสือทั่วไป
248 หน้า
หนังสือทั่วไป
304 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
35 หน้า ; 17 ซม.
หนังสือทั่วไป
(28), 957 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
262 หน้า
หนังสือทั่วไป
260 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
302, xvi หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
(7), 140 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ขั้นตอนการพัฒนาดัชนีมวลรวม
 • การศึกษาทฤษฎีและวรรณกรรม
 • การกำหนดตัวชี้วัด
 • การคัดกรองและจัดโครงสร้างตัวชี้วัด
 • การกำหนดน้ำหนักให้กับตัวชี้วัด
 • การแก้ไขปัญหากรณีข้อมูลไม่ครบ
 • การสร้างดัชนีมวลรวม
 • การวิเคราะห์ภายหลังการพัฒนาดัชนีมวลรวม
 • บรรณานุกรม
หนังสือทั่วไป
347 หน้า : ภาพประกอบ ; 20 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 ความหมายและความสำคัญของอินทรียสังวรในพระพุทธศาสนาเถรวาท
 • บทที่ 3 วิธีปฏิบัติอินทรียสังวรและหลักธรรมที่เกี่ยวข้อง
 • บทที่ 4 วิธีนำแนวปฏิบัติและประยุกต์หลักอินทรีย์สังวรในสังคมไทยปัจจุบัน
 • บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
หนังสือทั่วไป
111 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
278 หน้า : กราฟ
หนังสือทั่วไป
291 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
225 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
(10), 217 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
359 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
257 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 การวิเคราะห์หลายตัวแปร
 • บทที่ 2 การจำแนกกลุ่มตัวแปรด้วยเทคนิค
 • บทที่ 3 การวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม
 • บทที่ 4 การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค
 • บทที่ 5 การจำแนกกลุ่มตัวแปรด้วยเทคนิค
 • บทที่ 6 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม.
หนังสือทั่วไป
302 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
384 หน้า : แผนภูมิประกอบ ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
105 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หนังสือทั่วไป
219 หน้า
หนังสือทั่วไป
165 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
(ฉ), 262 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
309 หน้า
หนังสือทั่วไป
454 หน้า
หนังสือทั่วไป
260 หน้า
  รวบรวมภูมิปัญญาของบรรพชนจีนในประวัติศาสตร์ว่ายุทธวิธีการรบในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยการเอาชนะข้าศึกด้วยการใช้อุบาย กำลังและพลิกแพลงสถานการณ์เพื่อนำกองทัพสู่ชัยชนะ
รวบรวมภูมิปัญญาของบรรพชนจีนในประวัติศาสตร์ว่ายุทธวิธีการรบในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยการเอาชนะข้าศึกด้วยการใช้อุบาย กำลังและพลิกแพลงสถานการณ์เพื่อนำกองทัพสู่ชัยชนะ
หนังสือทั่วไป
432 หน้า : ตาราง ; 21 ซม.
  หนังสือเรื่อง การสื่อสาร ศาสนา กีฬาฯ เล่มนี้มีแนวคิดที่สำคัญๆ 3 แนวคิดเกี่ยวร้อยกันอยู่ดังที่ปรากฏในชื่อหนังสือ คือ การสื่อสาร ศาสนา และกีฬา โดยมีแนวคิดเรื่อง การสื่อสาร เป็นตัวยืน จึงออกมาเป็นข้อเขียน2 ชิ้น คือ การสื่อสารกับศาสนา และการสื่อสารกับกีฬา
หนังสือเรื่อง การสื่อสาร ศาสนา กีฬาฯ เล่มนี้มีแนวคิดที่สำคัญๆ 3 แนวคิดเกี่ยวร้อยกันอยู่ดังที่ปรากฏในชื่อหนังสือ คือ การสื่อสาร ศาสนา และกีฬา โดยมีแนวคิดเรื่อง การสื่อสาร เป็นตัวยืน จึงออกมาเป็นข้อเขียน2 ชิ้น คือ การสื่อสารกับศาสนา และการสื่อสารกับกีฬา
หนังสือทั่วไป
466 หน้า
หนังสือทั่วไป
360 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.