หนังสือทั่วไป
351 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
246 หน้า : กราฟ ; 29 ซม.