หนังสือทั่วไป
230 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หนังสือทั่วไป
(11), 654 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
207 หน้า : ตาราง,
    ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
หนังสือทั่วไป
285 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • ห้องสมุดและนวัตกรรม
  • ห้องสมุดกับอนาคต
  • การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  • สัพเพเหระสนทนา