หนังสือทั่วไป
132 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
    จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งโรงพยาบาลห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2545
จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งโรงพยาบาลห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2545
หนังสือทั่วไป
110 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
98 หน้า
หนังสือทั่วไป
182 หน้า
หนังสือทั่วไป
134 หน้า
    สิ่งพิมพ์ สกศ. ; อันดับที่ 5/2546
สิ่งพิมพ์ สกศ. ; อันดับที่ 5/2546
หนังสือทั่วไป
136 หน้า
หนังสือทั่วไป
120 หน้า
หนังสือทั่วไป
180 หน้า ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
264 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
179 หน้า : ตารางประกอบ
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ตารางประกอบ
หนังสือทั่วไป
150 หน้า : ตารางประกอบ