หนังสือทั่วไป
737 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
205 หน้า : ตาราง + 1 ซีดี-รอม
หนังสือทั่วไป
351 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ตาราง ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
416 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หนังสือทั่วไป
(ก-ฎ) 362 หน้า ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
234 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หนังสือทั่วไป
132 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
    จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งโรงพยาบาลห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2545
จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งโรงพยาบาลห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2545
หนังสือทั่วไป
315 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
110 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
จ, 401 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
98 หน้า