หนังสือทั่วไป
127 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
139 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
245 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
272 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
504 หน้า ; 21 ซม. (ปกแข็ง)
หนังสือทั่วไป
225 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
448 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
400 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
    พิมพ์ในโอกาสที่พระธรรมวราจารย์ วัดบวรนิเวศวิหาร อายุ ๘๐ ปีบริบูรณ์ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๑
พิมพ์ในโอกาสที่พระธรรมวราจารย์ วัดบวรนิเวศวิหาร อายุ ๘๐ ปีบริบูรณ์ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๑