หนังสือทั่วไป
32 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
413 หน้า ; 26 ซม.