หนังสือทั่วไป
195 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
31 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
    เรียบเรียงจากหนังสือ "ตำนานพระพุทธเจ้า"
Note: เรียบเรียงจากหนังสือ "ตำนานพระพุทธเจ้า"
หนังสือทั่วไป
151 หน้า : ภาพประกอบสี ; 20 ซม.