หนังสือทั่วไป
400 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
    พิมพ์ในโอกาสที่พระธรรมวราจารย์ วัดบวรนิเวศวิหาร อายุ ๘๐ ปีบริบูรณ์ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๑
พิมพ์ในโอกาสที่พระธรรมวราจารย์ วัดบวรนิเวศวิหาร อายุ ๘๐ ปีบริบูรณ์ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๑