หนังสือทั่วไป
255 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ประวัติศาสตร์ขอม
 • เจ้าผู้ปกครองขอม-เขมร
 • ปราสาทหินอันวิจิตรอลังการ
 • ปราสาทพระวิหาร
 • ปราสาทนครวัด
 • ปราสาทนครธม
 • ปราสาทบายน ปราสาทนาคพัน และปราสาทบาปวน - ปราสาทบันทายศรี ปราสาทโลเลย
 • ปราสาทบากอง และปราสาทพระขรรค
 • ปราสาทพนมบาแค็ง ปราสาทปักษีจำกรง ปราสาทบันทายฉมาร์ และปราสาทบันทายสำเหร่
 • ปราสาทพระโค ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายกเดย ปราสาทแม่บุญตะวันตก-ตะวันออก ปราสาทแปรรูป
 • บาราย และกบาลสะเปียน
 • เส้นทางสายราชมรรคา และอโรคยศายา (สถานพยาบาล) - "โจวต้ากวน" ยอดนักบันทึกเรื่องราว
 • สยามรบขอม เขมรรบไทย
 • อิทธิพลขอมที่มีต่อไทย และอิทธิพลไทยที่มีต่อเขมร
 • อิทธิพลขอมที่มีต่อไทย (ภาษา)
 • อิทธิพลขอมที่มีต่อไทย (ศิลปะและสถาปัตยกรรม)
 • อิทธิพลขอมที่มีต่อไทย (ปราสาทขอมในประเทศไทย)
 • ขอมโบราณไม่ใช่กัมพุชา (เขมร)
หนังสือทั่วไป
178 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
(21), 226 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
444 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
423 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
223 หน้า : ตาราง ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 จากคำพยากรณ์บ้านเมืองและพระมหากษัตริย์สู่การทำนาย ยุคชาววิไล
 • บทที่ 2 คำพยากรณ์ ๑๐ ยุค และคำพยากรณ์ ๑๒ รัชกาล ที่สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับยุคชาววิไล ในรัชสมัยรัชกาลที่ ๑๐
 • บทที่ ๓ ถอดรหัสคำทำนาย ไทยจะเข้าสู่ยุคชาววิไลในรัชสมัยแผ่นดินรัชกาลที่ ๑๐ ได้อย่างไร
หนังสือทั่วไป
129 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
156 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม. + 1 CD-ROM
หนังสือทั่วไป
143 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
439 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
(ก-ท) 435 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 25 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทนำ ประเทศไทย
 • บทที่ 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • บทที่ 2 ธนบัตรรัฐบาลสยาม
 • บทที่ 3 ทุนสำรองในการพิมพ์ธนบัตรของไทย
 • บทที่ 4 เหรียญกษาปณ์เมืองไทย
 • บทที่ 5 ธนาคารพาณิขย์ในประเทศไทย
 • บทที่ 6 สถาบันการเงินแห่งประเทศไทย
 • บทที่ 7 อัตราแลกเปลี่ยน การเพิ่มค่าและลดค่าของเงิน
 • บทที่ 8 ดุลการค้า สินค้าออกของประเทศไทย
 • บทที่ 9 สินค้าเข้าของประเทศไทย
 • บทที่ 10 ทุนสำรองต่างประเทศเพื่อการซื้อสินค้าและบริการ
 • บทที่ 11 การเงินและการคลังของรัฐบาลไทย
 • บทที่ 12 งบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลไทย
 • บทที่ 13 ประชากรในประเทศไทย
 • บทที่ 14 การพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย
 • บทที่ 15 ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย
หนังสือทั่วไป
247 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • "พะเจ้าฟ้างุ่มแหล่งหล้าทอละนี" พุทธกษัตริย์และความขัดแย้งยุคสถาปนาอาณาจักร
 • "พะเจ้าไซเซดถาทิราด" เวียงจัน-อยุธยา กับความสัมพันธ์ลาว-ไทย ในมิติเชิงประวัติศาสตร์
 • รัฐและความเป็นไทยในประวัติศาสตร์นิพนธ์ลาว
 • ก่อนจะเป็นรัฐประชาชาติ : การศึกษาว่าด้วยการปกครองระบอบอาณานิคมฝรั่งเศสในลาว
 • ความหมายและความเป็นมาของ "ลาวเทิง" ในประวัติศาสตร์ไท-ลาว จากยุคอาณานิคมถึงรัฐประชาชาติ สปป.ลาว
 • ความเปลี่ยนแปลงของการเขียนประวัติศาสตรชาติลาวยุคหลังจินตนาการใหม่
หนังสือทั่วไป
(10), 310 หน้า ; 29 ซม.
  จัดพิมพ์ตามโครงการตำราวิชาการราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
จัดพิมพ์ตามโครงการตำราวิชาการราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
หนังสือทั่วไป
288 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
208 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
320 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
205 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • สมเด็จพระนารายณ์มหาราช กษัตริย์นักพัฒนา
 • "สมเด็จพระเพทราชา" ทรราชหรือวีรบุรุษ
 • "สมเด็จพระเจ้าเสือ" พระราชโอรสลับในสมเด็จพระนารายณ์ฯ
 • "เจ้าแม่วัดดุสิต" ผู้เปี่ยมด้วยพระบารมี
 • "ออกญาโกษาธิบดี (เหล็ก)" ขุนศึกคู่พระทัย
 • "ออกญาโกษาธิบดี (ปาน)" ราชฑูตแห่งสยาม
 • "ออกญาวิชาเยนทร์" ชาวต่างชาติที่คิดจะยึดสยาม
 • "ท้าวทองกีบม้า" ราชินีแห่งขนมไทย
 • "กรมหลวงโยธาเทพ" ราชนารีผู้มีบทบาทสำคัญ
 • "ออกญาโหราธิบดี ยอดปราชญ์แห่งแผ่นดิน
 • "ศรีปราชญ์" มหากวีแห่งยุคสมัย
 • "ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ (แจ่ม)" ผู้มากด้วยกามคุณ
 • เกร็ดประวัติน่ารู้ สมัยสมเด็จพระนารายณ์
 • เหตุการณ์สำคัญปลายรัชกาล
 • อิสริยยศ และยศถาบรรดาศักดิ์ สมัยกรุงศรีอยุธยา
หนังสือทั่วไป
ไม่ปรากฎเลขหน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
105 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
272 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ชีวิตสี่แผ่นดินของพระวิมาดาเธอกรมพระยสุทธาสินีนาฏ
 • เสด็จอธิบดีหญิงไทยพระองค์แรก
 • พระราชินีไทยที่งามเลิศ
 • รักแรกพบของพระมหาธีรราชเจ้า
 • สะใภ้แหม่มในวังหลวง
 • ย้อนรำฤกถึง...เพลงลาวดวงเดือน
 • เสียงนางร้องไห้ในวังหลวง
 • เสน่ห์ปลายจวักของเจ้าหญิงแห่งวังวรดิศ
 • เหตุโศกนาฎกรรม ร.ศ. ๙๘
 • เรือพระที่นั่งล่ม ณ ตำบลบางพูด
 • ผีบุญในสมัย รัชกาลที่ ๕
 • รักสามเส้าของอำแดงเหมือน
 • ประเพณีการแต่งตั้งเจ้านายวังหน้า
 • ประเพณีโล้ชิงช้า
 • งามชุมนุมรถยนต์หลวงในสมัย รัชกาลที่ ๕
 • บรรณานุกรม
หนังสือทั่วไป
272 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
224 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
112 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  ความเป็นมาของไพร่ตั้งแต่ พ.ศ. 1884 จนถึงวาระสุดท้าย เมื่อ พ.ศ. 2459
ความเป็นมาของไพร่ตั้งแต่ พ.ศ. 1884 จนถึงวาระสุดท้าย เมื่อ พ.ศ. 2459
หนังสือทั่วไป
379 หน้า
หนังสือทั่วไป
373 หน้า
หนังสือทั่วไป
351 หน้า
หนังสือทั่วไป
213 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
157 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
152 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

นักล่า / 2559

หนังสือทั่วไป
288 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
200 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • นิติปรัชญา
 • สำนักกฎหมายธรรมชาติ
 • สำนักปฏฐานนิยมทางกฎหมาย
 • สำนักกฎหมายประวัติศาสตร์
 • สำนักสังคมวิทยาทางกฎหมาย
 • สำนักสัจนิยมทางกฎหมาย
 • สำนักกฎหมายมาร์กซิสต์.
หนังสือทั่วไป
218 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
301 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
125 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
211 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
423 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
241 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
248 หน้า
หนังสือทั่วไป
258 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
149 หน้า : แผนที่ ; 21 ซม.