หนังสือทั่วไป
213 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
191 หน้า ; 18 ซม.