หนังสือทั่วไป
184 หน้า
    คัดเลือกจากนิตยสารฟ้าเมืองไทย ระหว่าง2519-2522
Note: คัดเลือกจากนิตยสารฟ้าเมืองไทย ระหว่าง2519-2522
หนังสือทั่วไป
173 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
175 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
423 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 24 ซม.
    สารนิพนธ์เชิดชูเกียรติท่านผู้หญิงวรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เนื่องในวโรกาสอายุครบ 72 ปี
สารนิพนธ์เชิดชูเกียรติท่านผู้หญิงวรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เนื่องในวโรกาสอายุครบ 72 ปี