หนังสือทั่วไป
332 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
197 หน้า
หนังสือทั่วไป
253 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
210 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
213 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
221 หน้า
หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบ

หลวงตา / 2553

หนังสือทั่วไป
492 หน้า ; 21 ซม.

หลวงตา / 2543

หนังสือทั่วไป
492 หน้า
    เรื่องสั้นยอดนิยมตลอดกาลของ "แพรเยื่อไม้"
Note: เรื่องสั้นยอดนิยมตลอดกาลของ "แพรเยื่อไม้"
หนังสือทั่วไป
157 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
    เรื่องสั้นยอดนิยมตลอดกาลของ "แพรเยื้อไม้"
Note: เรื่องสั้นยอดนิยมตลอดกาลของ "แพรเยื้อไม้"
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
    เรื่องสั้นยอดนิยมตลอดกาลของ "แพรเยื้อไม้"
Note: เรื่องสั้นยอดนิยมตลอดกาลของ "แพรเยื้อไม้"
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
    เรื่องสั้นยอดนิยมตลอดกาลของ "แพรเยื้อไม้"
Note: เรื่องสั้นยอดนิยมตลอดกาลของ "แพรเยื้อไม้"