หนังสือทั่วไป
(10), 381 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
(10), 8-30 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
(9), 15-27 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
381 หน้า ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
351 หน้า : ภาพประกอบสี
  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปี
Note: เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปี
หนังสือทั่วไป
201 หน้า : ภาพประกอบสี ; 20 ซม.
หนังสือทั่วไป
120 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
223 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
หนังสือทั่วไป
384 หน้า : ภาพประกอบ (ขาวดำ) ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
[11], 355 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
57 หน้า ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
159 หน้า : ภาพประกอบสี ; 23 ซม.
  ความสำเร็จสำคัญ 50 อย่างในอารยธรรมอมตะอ อธิบายสั้นๆ เพียงเรื่องละครึ่งนาที
Note: ความสำเร็จสำคัญ 50 อย่างในอารยธรรมอมตะอ อธิบายสั้นๆ เพียงเรื่องละครึ่งนาที
TOC:
 • ดินแดนและรัฐ
 • ผู้คนและสังคม
 • วิถีชีวิตโรมัน
 • ภาษาและวรรณกรรม
 • ความคิดและความเชื่อ
 • สถาปัตยกรรม อนุสาวรีย์ และศิลปะ
 • การก่อสร้างและวิทยาการ
หนังสือทั่วไป
460 หน้า : ภาพประกอบสี
  ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพนายนฤทธิ์ ตันติศิรินทร์ ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุ วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2550
Note: ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพนายนฤทธิ์ ตันติศิรินทร์ ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุ วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2550
หนังสือทั่วไป
150 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
72 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
221 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
341 หน้า
หนังสือทั่วไป
26 หน้า
หนังสือทั่วไป
296 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • อุปสรรคและแนวโน้มในกระบวนการเป็นประชาธิปไตยในประเทศไทย
 • การสร้างวีรบุรุษ (และ/หรือวีรสตรี) ของชาติ
 • การสร้างประชาธิปไตยในฟิลิปปินส์
 • ภาคธุรกิจ-รัฐ : ความสัมพันธ์แบบเก่าในการเมืองไทยสมัยใหม่
 • การพัฒนาประชาธิปไตยในสิงคโปร์
 • การเปิดกว้างทางการเมืองในเวียดนาม
 • ประชาธิปไตยแบบกัมพูชา
 • มีหรือไม่ การเมืองใหม่ในลาว?
 • เส้นทางสู่ประชาธิปไตยในพม่า : ยังไม่พ้นพงหนาม
หนังสือทั่วไป
110 หน้า : ภาพประกอบสี
  พิมพ์น้อมถวายเป็นพุทธบูชา
Note: พิมพ์น้อมถวายเป็นพุทธบูชา
หนังสือทั่วไป
88 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
160 หน้า
หนังสือทั่วไป
118 หน้า ; 25 ซม.
หนังสือทั่วไป
406 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
80 หน้า : ภาพสีประกอบ
  เอกสารประกอบการบรรยายทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันอาทิตร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553
เอกสารประกอบการบรรยายทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันอาทิตร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553
หนังสือทั่วไป
xi, 222 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
415 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
387 หน้า ; 30 ซม. (ปกแข็ง)
หนังสือทั่วไป
255 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม.
หนังสือทั่วไป
100 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
312 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
207 หน้า
หนังสือทั่วไป
448 หน้า
หนังสือทั่วไป
120 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่, แผนผัง
หนังสือทั่วไป
95 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่
หนังสือทั่วไป
37 หน้า
หนังสือทั่วไป
1 เล่ม
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2553
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2553
หนังสือทั่วไป
200 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
406 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
  สารบัญ : การเมืองหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จนกระทั่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสละราชสมบัติ -- นายกรัฐมนตรี คนที่ 1 พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) -- นายกรัฐมนตรี คนที่ 2 พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา -- นายกรัฐมนตรี คนที่ 3 จอมพลแปลก พิบูลสงคราม
สารบัญ : การเมืองหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จนกระทั่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสละราชสมบัติ -- นายกรัฐมนตรี คนที่ 1 พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) -- นายกรัฐมนตรี คนที่ 2 พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา -- นายกรัฐมนตรี คนที่ 3 จอมพลแปลก พิบูลสงคราม
หนังสือทั่วไป
187 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่, แผนภูมิ