สารนิพนธ์
ญ, 113 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
สารนิพนธ์
ฏ, 110 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
สารนิพนธ์
ญ, 140 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
สารนิพนธ์
(ก-ช), 94 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
สารนิพนธ์
(ก-ฌ) 100 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
สารนิพนธ์
ฎ, 101 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
สารนิพนธ์
ฎ, 108 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
สารนิพนธ์
ฑ, 182 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
สารนิพนธ์
ช, 129 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
สารนิพนธ์
ช, 122 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
สารนิพนธ์
(ก-ช) 94 หน้า ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม) รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม) รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย, 2551
สารนิพนธ์
ญ, 79 หน้า ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา,สารนิพนธ์(ศน.ม)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ฉบับอัดสำเนา,สารนิพนธ์(ศน.ม)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย