งานวิจัย
(33), 327 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.
งานวิจัย
ญ, 87 หน้า ; 30 ซม.
งานวิจัย
(ก-บ), 343 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
งานวิจัย
ก, 268 หน้า ; 30 ซม.
งานวิจัย
ก-ช, 94 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
งานวิจัย
219 หน้า : ภาพ, แผนที่ ; 30 ซม.
งานวิจัย
(xiv), 89 หน้า : ตาราง ; 30 ซม. + 1 CD-Rom
งานวิจัย
(x), 107 หน้า ; 30 ซม. + 1 CD-Rom
งานวิจัย
xviii, 541 หน้า : ตาราง ; 30 ซม. + 1 CD-Rom
งานวิจัย
287 หน้า
งานวิจัย
5, 79 หน้า ; 29 ซม.
งานวิจัย
(ก-จ)(4), 73 หน้า : ตารางประกอบ ; 29 ซม.