Search results

3 results in 0.02s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • มหันตภัยสงครามโลกครั้งที่ 2 แผ่ขยายมายังเอเชีย
 • แผนการบุกเอเชียอาคเนย์ของญี่ปุ่น
 • ไทยจำต้องร่วมมือกับญี่ปุ่น
 • แนวความคิดของไทยในการร่วมมือกับญี่ปุ่น
 • ข้อตกลงเกี่ยวกับการยุทธร่วมกันระหว่างญี่ปุ่นและไทย
 • เหตุการณ์บ้านโป่ง น้ำผึ้งหยดเดียว
 • กองทัพงิ และประวัติแม่ทัพงิ
 • ญี่ปุ่นบุกพม่า
 • กองทัพไทยกับการบุกพม่าของญี่ปุ่น
 • ชีวิตทหารญี่ปุ่นหลังจากยึดครองพม่า
 • แนวคิดในการสร้างทางรถไฟ
 • กองทัพงิกับการดูแลเชลยศึกสร้างทางรถไฟ
 • ความรู้สึกของเชลยศึกสร้างทางรถไฟสายไทย-พม่า
 • ความรู้สึกของไทยต่อทางรถไฟสายไทย-พม่า
 • ญี่ปุ่นถอยจากพม่า
 • ความไม่สัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น
 • ความตึงเครียดระหว่างไทย-ญี่ปุ่น เมื่อใกล้สิ้นสุดสงคราม
 • เหตุการณ์ที่จังหวัดระนอง
 • จุนจิโร นิชิโนะ ผู้อยู่เบื้องหลัง
 • พันเอกมาซาโนบุ ทสุจิ
 • อนุสาวรีย์และสุสานทหารสัมพันธมิตร
 • นายทากาชิ นากาเซ กับอนุสรณ์ทหารญี่ปุ่นในประเทศไทย
 • พิพิธภัณฑ์ทหาร JEATH
 • พิพิธภัณฑ์ทหารวัดม่วยต่อ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • การติดตามค้นหาหลุมฝังศพทหารญี่ปุ่นที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และการสร้างศาลาสันติภาพไทย-ญี่ปุ่น
 • ภาพยนตร์ยุติสงครามทั้งปวง "TO END ALL WARS"