Search results

31 results in 0.03s

หนังสือ

  พิมพ์ครั้งแรกในชื่อ ราชบัลลังก์พม่า ลงเป็นตอน ๆ ในหนังสือพิมพ์ ชาวไทย
พิมพ์ครั้งแรกในชื่อ ราชบัลลังก์พม่า ลงเป็นตอน ๆ ในหนังสือพิมพ์ ชาวไทย
หนังสือ

พม่า / 2548

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • Contents: รัฐฉาน : ประวัติศาสตร์และการปฏิวัติ
 • อวสานของกองทัพเมืองไตและกำเนิดขบวนการปฏิวัติเลือดใหม่
 • ปัญหายาเสพติดในรัฐฉาน (คำอธิบายของสภาปฏิวัติเมืองไต)
 • การยืดครองรัฐฉิ่นของระบบปกครองพม่า
 • ภูมิศาสตร์รัฐฉาน.
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • คำนำผู้จัดพิมพ์
 • บทนำ
 • บทคัดย่อ
 • ภาคที่ 1 : พัฒนาการของชุมชนในเชียงใหม่ก่อนใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • ภาคที่ 2 : เชียงใหม่ในช่วงแผนพัฒนาฯ เชียงใหม่ในฐานะพื้นที่พิเศษโครงการตามพระราชดำริและเชียงใหม่บนเส้นทางสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
 • ภาคที่ 3 : ว่าด้วยอนาคต : เมื่อเชียงใหม่มรอายุครบ 61 รอบนักษัตร พ.ศ. 2571 (ค.ศ. 2028)
 • ภาคที่ 4 : ภาคผนวก
 • ภาคที่ 5 : บทย่อสำหรับผู้บริหาร
 • ดัชนี
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ