หนังสือทั่วไป
127 p. : col.illus.
หนังสือทั่วไป
359 p.
หนังสือทั่วไป
176 p. + 1 compact disc.
หนังสือทั่วไป
266 p. : ill. + 1 CD-Rom
หนังสือทั่วไป
504 p. : ill. ; 26 cm. + 1 CD-ROM

English for Work / 2007

หนังสือทั่วไป
150 p.

ENGLISH GRAMMAR / 2550

หนังสือทั่วไป
1,093 หน้า : ตาราง

ENGLISH GRAMMAR 1 / 2540

หนังสือทั่วไป
70 หน้า

ENGLISH GRAMMAR 2 / 2540

หนังสือทั่วไป
65 หน้า

ENGLISH GRAMMAR 3 / 2541

หนังสือทั่วไป
48 หน้า : ภาพประกอบ

ENGLISH GRAMMAR 4 / 2541

หนังสือทั่วไป
46 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
342 หน้า