หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
280 หน้า
หนังสือทั่วไป
58 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
605 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
282 หน้า : 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
311 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
222 หน้า : ภาพประกอบ
    หนังสือชนะการประกวดจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
Note: หนังสือชนะการประกวดจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
หนังสือทั่วไป
318 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
280 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
    Marina Bay/ Clarke Quay/ Robertson Quay -- Colonial District -- Little India/ Bugis/ Kampong Glam -- Harbourfront/ Sentosa -- Tiong Bahru -- Joo Chiat/ East Coast (Katong Area) -- เที่ยวสวนสัตว์ -- นอกเส้นทางน่าสนใจ -- Tailor-Made Itinerary Summery Guidebook พาเที่ยวสิงคโปร
Marina Bay/ Clarke Quay/ Robertson Quay -- Colonial District -- Little India/ Bugis/ Kampong Glam -- Harbourfront/ Sentosa -- Tiong Bahru -- Joo Chiat/ East Coast (Katong Area) -- เที่ยวสวนสัตว์ -- นอกเส้นทางน่าสนใจ -- Tailor-Made Itinerary Summery Guidebook พาเที่ยวสิงคโปร
หนังสือทั่วไป
485 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่ ; 21 ซม.