หนังสือทั่วไป
441 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่ ; 22 ซม.