หนังสือทั่วไป
xii, 227 p. ; 20 cm.
หนังสืออ้างอิง
160 p. : col. ill. ; 26 cm.