หนังสือทั่วไป
192 หน้า : ภาพประกอบ
นวนิยาย
591 หน้า
หนังสือทั่วไป
90 หน้า
นวนิยาย
454 หน้า
นวนิยาย
607 หน้า
หนังสือทั่วไป
97 หน้า
หนังสือทั่วไป
133 หน้า
หนังสือทั่วไป
172 หน้า
หนังสือทั่วไป
121 หน้า ; 19 ซม.
    จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาปีที่ 47 วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2536
Note: จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาปีที่ 47 วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2536
หนังสือทั่วไป
411 หน้า
นวนิยาย
899 หน้า
นวนิยาย
430 หน้า