หนังสือทั่วไป
132 หน้า
หนังสือทั่วไป
132 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
86 หน้า
    จัดพิมพ์เนื่องในงานทำบุญอายุ พระครูภัทรสารประสิทธิ์ 10 ก.ค.42
จัดพิมพ์เนื่องในงานทำบุญอายุ พระครูภัทรสารประสิทธิ์ 10 ก.ค.42
หนังสือทั่วไป
132 หน้า ; 21 ซม.
    พิมพ์เป็นธรรมทาน
Note: พิมพ์เป็นธรรมทาน