หนังสืออ้างอิง
153 หน้า : ภาพสีประกอบ
นวนิยาย
899 หน้า
หนังสืออ้างอิง
220 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
187 หน้า : ภาพประกอบสี
    พระราชวิทยานิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วัดบวรนิเวศ จัดพิมพ์ถวายเนื่องในมหามงคลวโรกาส ฉลองพระชนมายุ 36 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน พุทธศักราช 2534
พระราชวิทยานิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วัดบวรนิเวศ จัดพิมพ์ถวายเนื่องในมหามงคลวโรกาส ฉลองพระชนมายุ 36 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน พุทธศักราช 2534
หนังสือทั่วไป
297 หน้า : ภาพประกอบ
นวนิยาย
2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
นวนิยาย
454 หน้า
หนังสือทั่วไป
311 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
159 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
5 เล่ม : ภาพประกอบ
นวนิยาย
2 เล่ม
เรื่องสั้น
103 หน้า ; 19 ซม.