เรื่องสั้น
151 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ยาม.. เฝ้าแผ่นดิน
 • ชีวิตที่น่ารัก
 • ภาษารัก
 • วัยรุ่น...วัยวุ่น
 • สวัสดีประเทศไทย
 • ปราโมทย์
 • ตีสองหน้า
 • บ้านเราน่าอยู่
 • เพื่อนคุย
 • ราคาคุย
 • คู่สม
 • เวลา (เท่านั้น)...ที่เสียไป
 • (อีก) หนึ่งฝัน...ในวันฤดูหนาว (1)
 • (อีก) หนึ่งฝัน...ในวันฤดูหนาว (2)
 • (อีก) หนึ่งฝัน...ในวันฤดูหนาว (3)
 • (อีก) หนึ่งฝัน...ในวันฤดูหนาว (4)
 • (อีก) หนึ่งฝัน...ในวันฤดูหนาว (5)
 • (อีก) หนึ่งฝัน...ในวันฤดูหนาว (6)
เรื่องสั้น
256 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.
เรื่องสั้น
(10), 222 หน้า : ภาพประกอบ
เรื่องสั้น
158 หน้า : ภาพประกอบ
เรื่องสั้น
149 หน้า
เรื่องสั้น
246 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.
เรื่องสั้น
231 หน้า ; 20 ซม.
เรื่องสั้น
270 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.
เรื่องสั้น
352 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เรื่องสั้น
184 หน้า
วิทยานิพนธ์
(ก-ฏ) 176 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม.) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547
ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม.) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547
เรื่องสั้น
478 หน้า
เรื่องสั้น
208 หน้า
เรื่องสั้น
283 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  วรรณกรรมเรื่องสั้นยอมเยี่ยมสถาบันพระปกเกล้า 2561
Note: วรรณกรรมเรื่องสั้นยอมเยี่ยมสถาบันพระปกเกล้า 2561
เรื่องสั้น
340 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.
เรื่องสั้น
204 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
เรื่องสั้น
260 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.
เรื่องสั้น
159 หน้า
เรื่องสั้น
294 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
เรื่องสั้น
123 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
เรื่องสั้น
308 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เรื่องสั้น
136 หน้า
  รวมเรื่องสั้นรางวัลชมเชย คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ พ.ศ.2538
Note: รวมเรื่องสั้นรางวัลชมเชย คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ พ.ศ.2538
เรื่องสั้น
319 บาท : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  หนังสือรวมเรื่องสั้น เรื่องสั้น - สั้น และเรื่องเลอะเทอะอื่น ๆ
Note: หนังสือรวมเรื่องสั้น เรื่องสั้น - สั้น และเรื่องเลอะเทอะอื่น ๆ
TOC:
 • Short Stories
 • Miscellaneous Literature
 • Flash Fictions
เรื่องสั้น
170 หน้า ; 19 ซม.
เรื่องสั้น
252 หน้า ; 21 ซม.
เรื่องสั้น
288 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • เรากรอกอะไรใส่หัวเด็กในห้องเรียน
 • ใครเป็นผู้ดีกรอบสังคม
 • ศาสนากับความเชื่อจะพาเราไปไหน
 • มนุษย์มีความสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตหรือไม่
 • เราสามารถก้าวพ้นสังคมหัวกลวงได้หรือไม่
 • อะไรคือความหมายของชีวิต
เรื่องสั้น
183 หน้า
  รวมเรื่องสั้นรางวัลดีเด่น คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ พ.ศ.2538
Note: รวมเรื่องสั้นรางวัลดีเด่น คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ พ.ศ.2538
เรื่องสั้น
320 หน้า 19 ซม.
เรื่องสั้น
109 หน้า
เรื่องสั้น
256 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.
เรื่องสั้น
159 หน้า : ภาพประกอบสี ; 19 ซม.
  View TOC
TOC:
 • เด็กชายที่หายตัวได้
 • เด็กหญิงปีกผีเสื้อ
 • เด็กชายที่ปลอมตัวเป็นหนังสือ, ดอกไม้ และอื่น ๆ
 • เด็กหญิงเสียงสวรรค์
 • เด็กชายตัวจิ๋ว
 • เด็กหญิงแห่งท้องฟ้ากลางคืน
 • เด็กชายตัวกลมไปโรงเรียน
 • เด็กชายที่รู้ภาษาหมาแมว (และสารพัดสัตว์)
เรื่องสั้น
207 หน้า
เรื่องสั้น
264 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.
เรื่องสั้น
304 หน้า ; 21 ซม.
เรื่องสั้น
237 หน้า
เรื่องสั้น
223 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ฝูงหมาระหว่างทางขึ้นสู่ภูเขา
 • สายฝนโบราณในหมู่บ้านชรา
 • พ่อเฒ่ากับพญางูสีแดงเพลิง
 • อัตกามกิริยา
 • กระต่ายในกรงผุ
 • ใต้กองซากปรักหักพัง
 • งานก่อสร้างรูปเหมือนพระเจ้า
 • เด็กหญิงมาลีไปดูปาหี่มี่งานวัด
 • หมาพูเดิลสีขาวจมดิ่งสู่ก้นแม่น้ำ
 • สัมฆานุภาพ
เรื่องสั้น
231 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.
  รวมเรื่องสั้น 10 ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
Note: รวมเรื่องสั้น 10 ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
เรื่องสั้น
403 หน้า ; 18 ซม.
  รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ปี 2554
รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ปี 2554
เรื่องสั้น
403 หน้า ; 18 ซม.
  รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ปี 2554
รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ปี 2554
เรื่องสั้น
391 หน้า
  รวมเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ ปี 2539
Note: รวมเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ ปี 2539
เรื่องสั้น
196 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.
เรื่องสั้น
135 หน้า ; 21 ซม.
  รางวัลชมเชย รวมเรื่องสั้นจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2535
Note: รางวัลชมเชย รวมเรื่องสั้นจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2535
เรื่องสั้น
246 หน้า ; 21 ซม.
เรื่องสั้น
237 หน้า ; 19 ซม.