Search results

15 results in 0.03s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • คำนำผู้จัดพิมพ์
 • บทนำ
 • บทคัดย่อ
 • ภาคที่ 1 : พัฒนาการของชุมชนในเชียงใหม่ก่อนใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • ภาคที่ 2 : เชียงใหม่ในช่วงแผนพัฒนาฯ เชียงใหม่ในฐานะพื้นที่พิเศษโครงการตามพระราชดำริและเชียงใหม่บนเส้นทางสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
 • ภาคที่ 3 : ว่าด้วยอนาคต : เมื่อเชียงใหม่มรอายุครบ 61 รอบนักษัตร พ.ศ. 2571 (ค.ศ. 2028)
 • ภาคที่ 4 : ภาคผนวก
 • ภาคที่ 5 : บทย่อสำหรับผู้บริหาร
 • ดัชนี
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  Go เชียงใหม่" เล่มนี้จะพาคุณไปรู้จักเมืองเชียงใหม่มากกว่าที่เคยเห็น โดยแบ่งเป็นสถานที่ชม ชิม ช็อป และที่พักเป็นย่านๆ สะดวกแก่การตามรอย พร้อมด้วยข้อมูลพื้นฐานที่ควรรู้หรือน่าจะรู้ เส้นทางท่องเที่ยวรอบนอกและเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย
Go เชียงใหม่" เล่มนี้จะพาคุณไปรู้จักเมืองเชียงใหม่มากกว่าที่เคยเห็น โดยแบ่งเป็นสถานที่ชม ชิม ช็อป และที่พักเป็นย่านๆ สะดวกแก่การตามรอย พร้อมด้วยข้อมูลพื้นฐานที่ควรรู้หรือน่าจะรู้ เส้นทางท่องเที่ยวรอบนอกและเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย
หนังสือ

  ท่องเที่ยวและเรียนรู้โครงการหลวงสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
ท่องเที่ยวและเรียนรู้โครงการหลวงสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
หนังสือ

  พิมพ์ในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปี และสมโภชนครเชียงใหม่ครบ700ปี
Note: พิมพ์ในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปี และสมโภชนครเชียงใหม่ครบ700ปี
หนังสือ

หนังสือ

  รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิมพ์เฉลิมพระเกียรติและสนองพระมหากรุณาธิคุณ ในวาระครบ 120 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
Note: รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิมพ์เฉลิมพระเกียรติและสนองพระมหากรุณาธิคุณ ในวาระครบ 120 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
TOC:
 • พระราชปรารภในการเสด็จพระราชดำเนิรเลียบมณฑลพายัพ
 • เตรียมการก่อนเสด็จ
 • สมุหเทศาภิบาลมณฑลพายัพบันทึกรับสั่งของเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยส่งไปให้จังหวัดต่างๆ ในมณฑลพายัพจัดการรับเสด็จ
 • ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตระเตรียมการเนื่องในการเสด็จบางอย่าง
 • กรมและกระทรวงต่างๆ แบ่งหน้าที่กันจัดการรับเสด็จ
 • มณฑลพิษณุโลกเตรียมการรับเสด็จ
 • จังหวัดแพร่เตรียมการรับเสด็จ
 • จังหวัดลำปางเตรียมการรับเสด็จ
 • จังหวัดเชียงรายเตรียมการรับเสด็จ
 • จังหวัดลำพูนเตรียมการรับเสด็จ
 • จังหวัดเชียงใหม่เตรียมการรับเสด็จ
 • พฤติการเวลาเสด็จ
 • เสด็จจากกรุงเทพฯ
 • เสด็จถึงมณฑลพิษณุโลก
 • พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่สมาชิกคณะสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
 • สมโภชพระพุทธชินราชและพระราชทานพระแสงราชศัสตรา
 • เสด็จประพาสวัดจุฬามณี
 • ทรงบวงสรวงอดีตมหาราชและเสด็จเปิดโรงเรียนพิษณุวิทยายน และพระราชทานธงลูกเสือ
 • คำกราบบังคมทูลในการเปิดโรงเรียนพิษณุวิทยายน
 • พระบรมราโชวาทในการพระราชทานธงลูกเสือ
 • พระราชทานพระแสงราชศัสตราเมืองแพร่
 • คำกราบบังคมทูลของชาวเมืองแพร่
 • พระราชดำรัสตอบที่เมืองแพร่
 • เสด็จเมืองนครลำปาง
 • พระราชทานพระแสงราชศัสตราเมืองนครลำปาง
 • คำถวายชัยมงคลสำหรับเมืองนครลำปาง
 • พระราชดำรัสตอบสำหรับเมืองนครลำปาง
 • เสด็จประพาสบริเวณนครลำปาง
 • เสด็จจากนครลำปางถึงจังหวัดเชียงราย
 • พระราชทานพระแสงราชศัสตราจังหวัดเชียงราย
 • คำถวายชัยมงคลสำหรับเมืองเชียงราย
 • พระราชดำรัสตอบสำหรับเมืองเชียงราย
 • เสด็จประพาสเมืองเชียงแสน