หนังสือทั่วไป
ills.col. ; 21 cm.
หนังสือทั่วไป
287 p.
หนังสือทั่วไป
205 p.
หนังสือทั่วไป
207 p. : ill. ; 21 cm.
หนังสือทั่วไป
82 p.
หนังสือทั่วไป
148 p. : col.illus
หนังสือทั่วไป
xviii, 402 p. ; 23 Cm.
    ประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาในอินเดีย: จากศากยมุนีถึงต้นมหายาน
ประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาในอินเดีย: จากศากยมุนีถึงต้นมหายาน
หนังสือทั่วไป
533 p.
หนังสือทั่วไป
119 p.
หนังสือทั่วไป
190 p. ; 21 cm.
หนังสือทั่วไป
347 p.
หนังสือทั่วไป
253 p.