หนังสือทั่วไป
164 p. : ill.
หนังสือทั่วไป
206 p. : col. ill.
หนังสืออ้างอิง
2081 p. + DVD-ROM
หนังสือทั่วไป
200 p. : col. ill.
    4 CD-ROM
4 CD-ROM

Grammar and beyond / 2012

หนังสือทั่วไป
xix , 425, A31, G5, I1 pages : color illustrations ; 26 cm.
หนังสือทั่วไป
v, 156 p. : ill. ; 28 cm. + 1 computer optical disc (4 3/4 in.)
    "With answers"--cover. "Context-Plus+ cd-rom + new printable tests"-cover. Includes index.
"With answers"--cover. "Context-Plus+ cd-rom + new printable tests"-cover. Includes index.
หนังสือทั่วไป
2v. 111 p : ill. ; 27 cm. + 2 sound discs (digital ; 4 3/4 in.)
หนังสือทั่วไป
266 p. : ill. + 1 CD-Rom
หนังสือทั่วไป
333 p. : col. ill.
หนังสือทั่วไป
185 p. : col. ill.
หนังสือทั่วไป
174 p. : col. ill. + 1 CD-ROM
หนังสือทั่วไป
146 p. ; 25 Cm.