หนังสืออ้างอิง
588 p. ; 22 cm.
หนังสืออ้างอิง
1668 p. : ill.