หนังสืออ้างอิง
128 หน้า ภาพประกอบ 21 ซม.
    สารบัญ :เยือนถิ่นศิลปากร พุทธศักราช 2555--สามวังบนถนนพระลาน--กรมศิลปากร อดีต-ปัจจุบัน--ศิลปกรรมอาคารกรมศิลปากร--จดหมายเหตุการบูรณะและภาพประวัติศาสตร์--สิ่งสำคัญภายในกรมศิลปากร--ทำเนียบเจ้านายผู้ครองวัง--ทำเนียบผู้บริหารกรมศิลปากร (พุทธศักราช 2454 - ปัจจุบัน)--ความประทับใจและเกร็ดประวัติศาสตร์จากอดีต
สารบัญ :เยือนถิ่นศิลปากร พุทธศักราช 2555--สามวังบนถนนพระลาน--กรมศิลปากร อดีต-ปัจจุบัน--ศิลปกรรมอาคารกรมศิลปากร--จดหมายเหตุการบูรณะและภาพประวัติศาสตร์--สิ่งสำคัญภายในกรมศิลปากร--ทำเนียบเจ้านายผู้ครองวัง--ทำเนียบผู้บริหารกรมศิลปากร (พุทธศักราช 2454 - ปัจจุบัน)--ความประทับใจและเกร็ดประวัติศาสตร์จากอดีต