หนังสือทั่วไป
385 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม.
หนังสือทั่วไป
296 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
(15), 215 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.