หนังสือทั่วไป
47 หน้า : ภาพประกอบสี
    เนื่องในวันครบรอบ 3 ปี พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย 14 มิถุนายน 2535
Note: เนื่องในวันครบรอบ 3 ปี พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย 14 มิถุนายน 2535
หนังสือทั่วไป
386 หน้า
หนังสือทั่วไป
848 หน้า
หนังสือทั่วไป
351 หน้า