หนังสือทั่วไป
234 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
234 หน้า : ภาพประกอบ : 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
158 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
564 หน้า : ภาพประกอบ
    อนุสรณ์เนื่องในงานบำเพ็ญุกุศลคล้ายวันครบรอบมรณภาพปีที่ 17 (ครบรอบอายุ 113 ปี)
Note: อนุสรณ์เนื่องในงานบำเพ็ญุกุศลคล้ายวันครบรอบมรณภาพปีที่ 17 (ครบรอบอายุ 113 ปี)