หนังสือทั่วไป
251 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
    View TOC
TOC:
  • ก่อนเปิดฉากม่านชีวิต "สามัญชนจีน"
  • ก้าวไปให้พ้นกรงขัง "เยาวราช"
  • โลกของคนจีนในกรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๑๗
  • เศรษฐสัมพันธ์ระหว่าง "จีนหลากชนชั้น" กับ "โอกาส" และ "ความขัดแย้ง" ในสังคมกรุงเทพฯ
  • อาวุธของคนยาก : "การเมืองวัฒนธรรม" กับ "การต่อต้านรัฐและสังคม"
  • กบฏสามัญชนจีนใน "จลาจลพลับพลาไชย" "ความทรงจำ" และ "ความจริง"
หนังสือทั่วไป
36 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.
หนังสือทั่วไป
40 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.