หนังสือทั่วไป
238 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
430 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
251 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ก่อนเปิดฉากม่านชีวิต "สามัญชนจีน"
 • ก้าวไปให้พ้นกรงขัง "เยาวราช"
 • โลกของคนจีนในกรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๑๗
 • เศรษฐสัมพันธ์ระหว่าง "จีนหลากชนชั้น" กับ "โอกาส" และ "ความขัดแย้ง" ในสังคมกรุงเทพฯ
 • อาวุธของคนยาก : "การเมืองวัฒนธรรม" กับ "การต่อต้านรัฐและสังคม"
 • กบฏสามัญชนจีนใน "จลาจลพลับพลาไชย" "ความทรงจำ" และ "ความจริง"
เยาวชน
64 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 25 ซม.
หนังสือทั่วไป
143 หน้า : ภาพประกอบ
  ที่ระลึกงานพระกฐินพระราชทาน เรือโท ศักดิ์ทวี แสงอร่าม ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร วันที่ 18 พฤษจิกายน พุทธศักราช 2555
ที่ระลึกงานพระกฐินพระราชทาน เรือโท ศักดิ์ทวี แสงอร่าม ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร วันที่ 18 พฤษจิกายน พุทธศักราช 2555
หนังสือทั่วไป
195 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
หนังสืออ้างอิง
320 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
578 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม.
หนังสือทั่วไป
495 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
131 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
สารนิพนธ์
(ก-ฌ), 206 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศศ.ม)สังคมวิทยา--มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศศ.ม)สังคมวิทยา--มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย, 2555
หนังสืออ้างอิง
696 หน้า : ภาพประกอบ(สี) ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
151 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
192 หน้า : ภาพสีประกอบ
  ธนาคารออมสินจัดพิมพ์เทิดพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ธนาคารออมสินจัดพิมพ์เทิดพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
หนังสือทั่วไป
336 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(15), 215 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
368 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.