หนังสือทั่วไป
366 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
259 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
80 หน้า : ภาพประกอบสี ; 22 ซม.
เยาวชน
121 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
204 หน้า ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
331 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม. + 1 CD-ROM
หนังสือทั่วไป
110 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
เยาวชน
83 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
410 หน้า ; 21 ซม. (ปกแข็ง)
    รายได้มอบมูลนิธิ พ่อนวลแม่พัว ทรงฤกษ์
รายได้มอบมูลนิธิ พ่อนวลแม่พัว ทรงฤกษ์
เยาวชน
120 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
เยาวชน
131 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
เยาวชน
136 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.