หนังสือทั่วไป
95 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
110 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
151 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
75 หน้า : ภาพประกอบสี ; 22 ซม. (ปกแข็ง)