หนังสือทั่วไป
234 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
259 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
56 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.
หนังสือทั่วไป
495 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
724 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
    กาญจนาภิเษกสมโภชในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี 27 พ.ค. 39
กาญจนาภิเษกสมโภชในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี 27 พ.ค. 39