หนังสือทั่วไป
(16), 480 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
140 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบสี, ตาราง
  เนื่องในโอกาสถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดขันเงิน จังหวัดชุมพร 28 ตุลาคม พุทธศักราช 2538
Note: เนื่องในโอกาสถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดขันเงิน จังหวัดชุมพร 28 ตุลาคม พุทธศักราช 2538
หนังสือทั่วไป
363 หน้า
หนังสือทั่วไป
394 หน้า
หนังสือทั่วไป
346 หน้า : ภาพประกอบ
  พิมพ์ถวายเพื่อแจกเป็นธรรมทาน
พิมพ์ถวายเพื่อแจกเป็นธรรมทาน
หนังสือทั่วไป
391 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
259 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสืออ้างอิง
395 หน้า : ภาพประกอบสี ; 32 ซม.
หนังสือทั่วไป
447 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ภาค 1 กำเนิดคณะธรรมยุติกนิกาย
 • ภาค 2 คณะธรรมยุตในระยะแรก
 • ภาค 3 คณะธรรมยุตกับการคณะสงฆ์ การพระศาสนา และการศึกษา
 • ภาค 4 คณะธรรมยุตในรัชกาลที่ 7 ถึงปัจจุบัน
 • ภาค 5 คณะธรรมยุตในภาคตะวันออก
 • ภาค 6 คณะธรรมยุตในภาคอีสาน
 • ภาค 7 คณะธรรมยุตในภาคกลาง
 • ภาค 8 คณะธรรมยุตในภาคใต้
 • ภาค 9 คณะธรรมยุตในภาคเหนือ
 • ภาคผนวก
 • บรรณานุกรม
หนังสืออ้างอิง
180 หน้า : ภาพประกอบสี
  จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
หนังสือทั่วไป
132 หน้า ภาพประกอบ