หนังสือทั่วไป
300 หน้า ภาพประกอบสี(ปกแข็ง)
หนังสือทั่วไป
95 หน้า ภาพประกอบสี,แผนที่
หนังสือทั่วไป
103 หน้า 21 ซม.

รถไฟไทย 2543

หนังสือทั่วไป
128หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
192หน้า ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
452 หน้า
    ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549
ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549
หนังสือทั่วไป
245 หน้า
    สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นาวาอากาศเอก เมฆ อำไพจริต ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส 10 พฤศจิกายน 2528
สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นาวาอากาศเอก เมฆ อำไพจริต ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส 10 พฤศจิกายน 2528
หนังสือทั่วไป
132 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
160 หน้า ภาพสีประกอบ
หนังสือทั่วไป
16 หน้า ตารางประกอบ
หนังสือทั่วไป
120 หน้า ภาพประกอบ 21 ซม.
วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยอื่นๆ
(ก-ญ), 283 หน้า ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(อ.ม)--มหาวิทยาลัยมหิดล,2543
ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(อ.ม)--มหาวิทยาลัยมหิดล,2543