หนังสือทั่วไป
115 หน้า : ภาพประกอบสี ; 28 ซม.
หนังสือทั่วไป
216 หน้า : ภาพประกอบสี