หนังสือทั่วไป
224 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่สี ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
312 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
241 หน้า : ภาพสีประกอบ
หนังสือทั่วไป
367 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสืออ้างอิง
332 หน้า ภาพประกอบสี:
    กรมศิลปากร จัดพิมพ์ครั้งแรกเนื่องในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พ.ศ. 2525
กรมศิลปากร จัดพิมพ์ครั้งแรกเนื่องในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พ.ศ. 2525
หนังสือทั่วไป
334 หน้า : แผนที่
หนังสือทั่วไป
389 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 24 ซม.
    View TOC
TOC:
  • พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาตินครคุนหมิง มณฑลยูน่าน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
  • ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีต่อการต้อนรับของชาวเชียงราย
  • การศึกษาเอกลักษณ์ชนเผ่าไทยแสกแถบลุ่มแม่น้ำโขง เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อการท่องเที่ยว
หนังสือทั่วไป
400 หน้า
หนังสือทั่วไป
408 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
263 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
286 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.