นวนิยาย
264 หน้า 21 ซม.
นวนิยาย
384 หน้า
หนังสือทั่วไป
147 หน้า : ภาพประกอบ
นวนิยาย
515 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
238 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
182 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
256 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
167 หน้า : ภาพประกอบ

เล่ห์ / 2548

นวนิยาย
586 หน้า
นวนิยาย
688 หน้า
นวนิยาย
470 หน้า
หนังสือทั่วไป
272 หน้า ; 21 ซม.