หนังสือทั่วไป
175 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
หนังสือทั่วไป
39 หน้า
หนังสือทั่วไป
116 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
ตาราง ; 29 ซม.
    เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการในวาระครบรอบ 50 ปี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการในวาระครบรอบ 50 ปี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หนังสือทั่วไป
120 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
228 หน้า : ตาราง ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
87 หน้า : ภาพประกอบ
    หนังสือทอดผ้าป่าหนังสือธรรม ณ วัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลากรา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
หนังสือทอดผ้าป่าหนังสือธรรม ณ วัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลากรา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
หนังสือทั่วไป
359 หน้า : กราฟ
หนังสือทั่วไป
127 หน้า 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
70 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
184 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
105 หน้า ; 21 ซม.