เรื่องสั้น
132 หน้า
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
136 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
288 หน้า : ภาพประกอบ
เยาวชน
16 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
415 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
696 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบ
เรื่องสั้น
142 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    รางวัลดีเด่นประเภทหนังสือบันเทิงสำหรับเด็กวัยรุ่น ปี 2553 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Note: รางวัลดีเด่นประเภทหนังสือบันเทิงสำหรับเด็กวัยรุ่น ปี 2553 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หนังสือทั่วไป
288 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
151 หน้า : ภาพประกอบ
เรื่องสั้น
391 หน้า
    รวมเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ ปี 2539
Note: รวมเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ ปี 2539