นวนิยาย
734 หน้า
เยาวชน
152หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
149 หน้า
หนังสือทั่วไป
140 หน้า
หนังสือทั่วไป
160 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
2 เล่ม
เรื่องสั้น
246 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
284 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
224 หน้า ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • ภาค 1 คุณธรรมจอมคน
  • ภาค 2 ศาสตร์แห่งการบริหารคน
  • ภาค 3 พลานุภาพแห่งการสื่อสาร
เรื่องสั้น
237 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
138 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
209 หน้า