หนังสือทั่วไป
302 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
นวนิยาย
319 หน้า
หนังสือทั่วไป
173 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(12), 187 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
64 หน้า : ภาพสีประกอบ
หนังสือทั่วไป
64 หน้า : ภาพประกอบ
เยาวชน
64 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 25 ซม.